Sara Harjun suunnittelema Loisto-kimpan kirjastokortti
Etusivulle
Ajankohtaista kirjastossa
Aukioloajat
Yhteystiedot
Käyttösäännöt
Maksut
VerkkokirjastoSydämet
Maksut

"Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta.
Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen yleisille kirjastoille antamat kaukolainat ovat maksuttomia.
Muista kirjaston suoritteista kunta voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun.
Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi."
(Kirjastolaki nro 904/1998 § 5)

Maksut (päivitetty 28.2.2017)

AINEISTON PALAUTTAMINEN JA PERINTÄ
Aineisto täytyy palauttaa tai uusia viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana.
Myöhästymismaksut alkavat kertyä seuraavana päivänä eräpäivästä.
Aineistosta, josta on lähetetty myöhästymismuistutus, on maksettava muistutusmaksu.
Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi.

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään ensimmäinen muistutus 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.
Varatusta aineistosta muistutus lähtee eräpäivänä.
Toinen muistutus lähetetään 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään kuuden (6) viikon kuluttua eräpäivästä.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta.
Kuvatallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvat vastaavalla tallenteella.
Korvaustavasta on aina sovittava kirjaston kanssa. Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.
Jollei laskua makseta, kirjasto siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi.
Kirjasto siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi noin 60 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.
Tällöin asiakas menettää lainausoikeutensa, kunnes asia on kirjaston ja perintätoimiston kanssa selvitetty.
Koul.ltk. §105/28.10.2009


Muistutusmaksut
Aineistotyyppi Maksu / viikko Maksu enintään
Kirjat, äänikirjat ja lehdet, dvd- ja videotallenteet, cd-levyt, konsolipelit 0,50 € 3 €
Muut maksut (aineisto kadonnut tai rikkoutunut)
Aineistotyyppi ' '
DVD- ja CD-kotelot 1,50 € '
DVD- ja CD-levyn kansipaperi/lehti 3,00 €
DVD- tai CD-levyn vihko ja muu oheismateriaali 5,00 € '
Levyn suojapussi 0,50 € '
Hälytintarra 1,50 € '
Korvaushintoja ei makseta takaisin, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.
Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kotiin kaksi huomautusta. Huomautuksesta laskutetaan 1 € / huomautus. Kirjasto siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi noin 60 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.
Asiakas on velvollinen korvaamaan kodonneen tai vahingoittuneen aineiston kirjastolle. Korvaustavasta on aina sovittava kirjaston kanssa. Korvattavan aineiston korvaushinta määräytyy pääsääntöisesti uuden vastaavan kappaleen mukaan. Aineiston voi myös korvata hankkimalla itse vastaavan kappaleen tilalle. Jos aineistoa ei ole enää saatavilla, korvaushinta määrätään tapauskohtaisesti erikseen.
DVD- ja VHS-elokuvan voi korvata ainoastaan maksamalla korvaushinnan. Myös muu materiaali, jonka hankintahintaan sisältyy erillinen kirjaston maksama tekijänoikeuskorvaus, voidaan korvata ainoastaan maksamalla.
Koul.ltk. §3/16.2.2011
Muut lainaustoimintaan liittyvät maksut
Uusi kirjastokortti kadonneen/hajonneen kortin tilalle 2 €
Eräpäivämuistutus
(Eräpäivämuistutuksen voi tilata sähköpostiin 1-7 päivää ennen lainojen erääntymistä.)
maksuton
Tieteellisistä ja erikoiskirjastoista sekä ulkomailta tilatuista kaukolainoista peritään kunkin kirjaston erikseen pyytämä korvaus. alkaen 3 €
Lainauskielto astuu voimaan, jos maksuja on kertynyt 15 € ja on voimassa siihen asti, kunnes maksut maksetaan.
Muut maksut
Valokopiot ja tulosteet:
A4
A3
Värillinen A4
Värillinen A3
Kaksipuoliset kopiot

0,30 €
0,60 €
0,60 €
1,20 €
kaksinkertainen hinta, esim. kaksipuolinen A3 mv 1,20 €
Verkkomaksu
Verkkokirjastossa omille sivuille kirjautuneena voi maksaa esim. myöhästymismaksut oman verkkopankin kautta.
Kaukolainoja pyytävät kirjastot, Huomio!
Pöytyän kirjasto veloittaa kaukolainoista pyytävältä kirjastolta 8 € / lähetys


Takaisin alkuun...

 

Jakaja  Jakaja  Jakaja Jakaja  Jakaja  Jakaja JakajaJakajaJakajaJakaja

Ajankohtaista | Aukioloajat | Etusivu | Yhteystiedot | Käyttösäännöt | |